Syföreningar - viktiga kvinnonätverk

Ordet syförening må väcka löje i vår tid, men förr fanns det en syföreining i så gott som varje socken, och de fyllde en viktig funktion för sina medlemmar och för bygden. Syföreningar fungerade som kvinnonätverk och i Sverige går traditionen tillbaka till mitten av 1800-talet, eller tidigare. Man organiserade sig och samlades regelbundet i stugorna över kaffe, kakor, handarbete, bibelläsning och andliga samtal, och säkert dryftades senaste nytt. Föreningarna bedrev omfattande hjälpverksamhet. De alster som kom av detta ihärdiga hantverkande är en värdefull del av vårt kulturarv. Låt oss vårda det till ära för de flitiga kvinnor som ligger bakom.

By zippy, Feb. 25, 2015, 9:31 p.m.