Konsten att producera Whisky

Whiskey är resultatet av en serie procedurer som stimulerar sinnena i varje skede. Det börjar med vatten,som ofta kommer från en källa, bäck eller brunn nära destilleriet och leds till en damm eller ett pumphus. Vattnet brukar filtreras men behandlas på något annat sätt. om en enda faktor har avgjort var de flesta destillerier ska ligga har det varit tillgång på rent vatten, särskilt på den tiden när en sådan resurs inte kunde tas för givet. Kornet, rågen eller majsen kan fraktas till sin destination på båt, lastbil eller järnväg. Vagnlaster av gyllene spannmål tippas eller sugs in i magasinen eller i höga silor.

By zippy, May 1, 2016, 11:10 p.m.